ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ

ກໍາລັງຜະລິດໄຟຟ້າ

ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 1,285 ເມກາວັດ ແລະ ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ສະເລ່ຍ 7,370 ກີກາວັດໂມງຕໍ່ປີ. ໂຄງການໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຂະໜາດ175 ເມກາວັດ ຈຳນວນ 7 ເຄື່ອງ ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ສົ່ງກະແສໄຟຜ່ານລະບົບສາຍສົ່ງ 500 ກິໂລໂວນ ໄປໃຫ້ກັບການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ (EGAT) ແລະ ຂະໜາດ 60 ເມກາວັດ ຈະສົ່ງຜ່ານລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 115 ກິໂລໂວນ ສໍາລັບການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດລາວ.